Stichting Strong Africa zet zich in ter bevordering van de economische en educatieve ontwikkeling van Afrikaanse landen in de Sub-Sahara

Stichting Strong Africa

Stichting Strong Africa, opgericht op 13 april 2022, zet zich in ter bevordering van de economische en educatieve ontwikkeling van Afrikaanse landen in de Sub-Sahara. Onze stichting biedt hulp aan kleine- en middelgrote zelfstandigen en ondernemingen in alle sectoren, slachtoffers van seksueel geweld, weeskinderen, jonge moeders en straatjongeren.

Strong Africa ontwikkelt en ondersteunt projecten en programma’s op het gebied van beroeps- en speciaal onderwijs, voedselvoorziening, drinkwatervoorziening, gezondheidszorg en activiteiten die de economische zelfredzaamheid van onze doelgroep in de Sub-Sahara bevorderen.

Wij zijn groot voorstander van samenwerking met andere hulporganisaties en private partners. De stichting omarmt het idee van een pluriforme en duurzame samenleving en wil graag bijdragen aan een goede harmonie en een beter milieu.

Bestuursleden

Onze bestuursleden werken volledig op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werk als bestuurslid. Enkel reis- en verblijfkosten worden vergoed. Op projectlocaties proberen wij zo veel mogelijk gebruik te maken van logeeradressen van onze lokale partners. Wij hechten veel waarde aan donaties en wenden deze enkel aan voor de doeleinden die met de donateurs/sponsoren zijn afgesproken.

Vergaderingen worden bij bestuursleden thuis of bij sponsoren gehouden. Hiervoor worden geen kosten gedeclareerd.