Beleidsplan Stichting Strong Africa 2022

Weeshuis Kinshasa

In 2022 willen we een programma opstarten voor het Marie Mère des pauvres weeshuis in Kinshasa in de wijk N’sele. Dit programma zal ondersteuning bieden in de breedste zin van het woord aan weeskinderen, straatjongeren en slachtoffers van seksueel geweld. Het programma biedt de deelnemers de mogelijkheid lager- en beroepsonderwijs te volgen en biedt hen tevens medische en psychologische zorg. 

Onze eerste bijdrage zal bestaan uit het leveren van onderwijsmiddelen ( (trap)naaimachines, gereedschappen, schoolmeubilair, digitale middelen en schrijfgerei) en kleding. Ter ondersteuning van tienermoeders en het weeshuis zamelen we eveneens baby- en kinderkleding, babyartikelen en kinderwagens in.

Marktkoopvrouwen

Daarnaast zamelen we huishoudelijke goederen in voor slachtoffers van seksueel geweld en jonge moeders. Deze bieden wij de gelegenheid deze goederen op de markt te verkopen waarmee zij zelf een inkomen kunnen vergaren en een bijdrage kunnen leveren aan de transportkosten en invoerrechten. Het is de bedoeling dat de onderneemsters na verloop van tijd zelf goederen kunnen gaan inkopen met de door hun behaalde winst. In het kader van dit project van economische zelfstandigheid bieden we ook hulp aan andere jonge onderneemsters die een copyshop en internetcafé willen starten.

Voor hen zamelen we printers, kantoorbenodigdheden en meubilair in. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met onze lokale partner Fondation Docteur Mayenga May. Door ons ingezamelde goederen worden bij TINASservices b.v. in Grave opgeslagen. Op het terrein van TINASservices wordt ons eveneens de mogelijkheid geboden om zeecontainers te laden met goederen voor Afrika. Deze ruimtes worden ons kosteloos ter beschikking gesteld.

Ontwikkelen landbouwprojecten

In samenwerking met lokale Afrikaanse organisaties willen we in 2022 enkele landbouwprojecten ontwikkelen die bijdragen aan voedselzekerheid en werkgelegenheid. Er zal eveneens in het kader van enkele haalbaarheidstudies veldonderzoek worden gedaan voor enkele projecten die zich in de planningsfase bevinden.

Promotie

In 2022 willen we actief gebruikmaken van social media.

Vrijwilligers

Bij de uitvoering van onze activiteiten in Nederland zullen we gebruikmaken van vrijwilligers uit de AZC’s in Grave en Overloon, hiervoor wordt een vergunning aangevraagd bij het UWV. Op deze wijze wordt hen binnen onze stichting een integratietraject aangeboden.

Financiering

Onze projecten zullen gefinancierd worden uit giften van donateurs en uit middelen van andere stichtingen. Op het gebied van transport werken we nauw samen met andere stichtingen en TINASservices b.v. om zendingen te combineren en zo de kosten te drukken. TINASservices b.v. doneert vrije ruimtes in zeecontainers aan ons of berekent slechts de kostprijs.

Daarnaast ontplooien we commerciële fondsenwervende activiteiten die uitgevoerd worden door onze doelgroep, zoals de verkoop van gebruikte goederen, de behaalde winst hieruit komt ten goede aan onze hoofdactiviteiten.