Inzameling goederen

Stichting Strong Africa zamelt goederen in ten behoeve van de hulpbehoevende doelgroepen. Deze goederen worden in samenwerking met een private partner, TINASservices b.v., afgeleverd op de plaats van bestemming.

De ingezamelde goederen worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Zo zamelen wij naaimachines, schrijfgerei, schoolspullen en gereedschappen in voor beroepsopleidingen voor wezen, jonge moeders en slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast doneren we zaken die gebruikt kunnen worden om een school te laten functioneren zoals tafels, stoelen, kantoorbenodigdheden, computers, printers etc.

Kleding wordt ingezameld voor de weeskinderen en jonge moeders. Overtollige kleding mag door de doelgroep op de markt verkocht worden of geruild tegen voedsel of andere benodigdheden.

Naast kleding zamelen we voor weeshuizen huishoudelijke goederen, waaronder keukengerei, lakens, handdoeken, kinderbedjes en speelgoed in.

De goederen worden opgeslagen bij TINASservices b.v. op de Arnoud van Gelderweg 101, 5361 CV te Grave.